: 0-2082-4265


MESE INTERGROUP CO., LTD. (บริษัท เอ็มอีเอสอี อินเตอร์กรุ๊ป จํากัด)
สํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 30/35 หมู่ที่ 12  ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2561 

บริษัทได้ดําเนินกิจการนําเข้าและจัดจําหน่ายสินค้าประเภทสารหล่อลื่นอุตสาหกรรม,ปิโตรเคมีที่ใช้สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอาหารและยา โรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมอื่นๆ ทั้งจารบีและน้ํามันหล่อลื่นทั่วไปไฮดรอลิค โซ่สายพาน จุดงานความร้อนสูง โดยบริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้นําเข้าและจัดจําหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ Stella Lubricants จากประเทศออสเตรเลีย แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยและผลิตภัณฑ์นําเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาและเยอรมัน โดยสินค้าได้รับการรับรองมาตรฐาน USDA H1 (NSF) และเป็นสินค้าที่มีประสิทธิภาพสูงทั้งสังเคราะห์และกึ่งสังเคราะห์ รวมไปถึงการนําเข้าและจัดจําหน่ายเครื่องจักรอะไหล่เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อตรงตามความต้องการของลูกค้าสูงสุด บริษัทได้รับความไว้วางใจจากโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนําหลายแห่ง โรงงานอุตสาหกรรมอาหารและยา อาหารแช่แข็งและโรงงานผลิตรถยนต์

            ทั้งนี้บริษัทยังดําเนินกิจการในด้านการให้บริการ ติดตั้ง ต่อเติม ซ่อมบํารุงรักษา

  • งาน ISO Wall - ห้องคลีนรูม, ห้องเย็น, ห้องแช่, ห้องไลน์การผลิต,เก็บสินค้า, ห้องกันไฟ และอื่นๆที่เกียวข้อง ผ่านมาตรฐาน GMP, HACCP, PIC/S
  • HVAC System (ระบบปรับอากาศ) – Ventilation system (ระบบระบายอากาศ), Air condition (ระบบทำความเย็นทุกประเภท), Chiller (ชิลเลอร์) , Air cooler (เครื่องทำความเย็นห้องเย็น)
  • Electric (ระบบไฟฟ้า) – Solar cell , ระบบไฟ lighting , งานติดตั้ง/ซ่อมแซม Motor , ตู้คอลโทรลต่างๆ , ระบบประตูอัตโนมัติ
  • Floor (ระบบพื้น) – พื้นอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น พื้น PU, Epoxy ฯลฯ
  • รวมถึงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ทุกประเภท โดยทางบริษัทฯได้ตระหนักถึงคุณภาพงานบริการคือสิ่งสำคัญที่ลูกค้าควรจะได้รับ ด้วยความพร้อมและประสบการณ์จากทีมงานที่มีประสิทธิภาพและความรับผิดชอบต่องาน ความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นสิ่งที่ต้องรับผิดชอบอย่างยิ่ง

เราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ เช่น ซีพีเอฟ เครือโรงงานซีพี เครือเจริญโภคภัณฑ์ เครือโรงงานไทยเบฟเวอเรจ ไทยบริดสโตน โรงงานในเครือเบทาโกร ไทสันโพลทรี่(ไทนแลนด์) สหฟาร์ม  โคคา-โคลา เป็บซี่  โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร โรงงานยา โรงงานอิเลคโทรนิค โรงงานผลิตรถยนต์ โรงงานไก่แปรรูป โรงงานข้าว โรงงานอาหารสัตว์ โรงงานผลิตกระป๋อง โรงงานน้ํา ผลไม้ โรงงานอาหารแปรรูป โรงงานน้ําตาล โรงงานแก้ว โรงงานกระดาษ ฯลฯ ด้วยฝีมือและคุณภาพของทีมที่มากประสบการณ์และการบริการที่พึงพอใจและยังเร่งพัฒนาฝีมือการติดตั้ง โดยทีมช่างมืออาชีพและดูแลการขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์เพื่อให้ทุกที่ทุกแห่งได้ใช้บริการที่มีคุณภาพของเรา

 

 

พูดคุย-สอบถาม คลิก