• บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจการนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าประเภท จารบี น้ำมันหล่อลื่น สเปย์
  สารเคมี และสินค้าอื่นๆ (สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ยา และอุตสาหกรรมทั่วไป)
  รวมถึงงานด้านการติดตั้งและซ่อมแซม ออฟฟิตสำเร็จรูป ห้องเย็น ห้องคลีนรูม ห้องปลอดเชื้อแบบครบวงจร
  โซล่าเซลล์  HVAC System (ระบบปรับอากาศ) พื้นอุตสาหกรรม ระบบประตูอัตโนมัติ และตู้คอลโทรลต่างๆ

 • บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจการนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าประเภท จารบี น้ำมันหล่อลื่น สเปย์
  สารเคมี และสินค้าอื่นๆ (สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ยา และอุตสาหกรรมทั่วไป)
  รวมถึงงานด้านการติดตั้งและซ่อมแซม ออฟฟิตสำเร็จรูป ห้องเย็น ห้องคลีนรูม ห้องปลอดเชื้อแบบครบวงจร
  โซล่าเซลล์  HVAC System (ระบบปรับอากาศ) พื้นอุตสาหกรรม ระบบประตูอัตโนมัติ และตู้คอลโทรลต่างๆ

 • บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจการนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าประเภท จารบี น้ำมันหล่อลื่น สเปย์
  สารเคมี และสินค้าอื่นๆ (สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ยา และอุตสาหกรรมทั่วไป)
  รวมถึงงานด้านการติดตั้งและซ่อมแซม ออฟฟิตสำเร็จรูป ห้องเย็น ห้องคลีนรูม ห้องปลอดเชื้อแบบครบวงจร
  โซล่าเซลล์  HVAC System (ระบบปรับอากาศ) พื้นอุตสาหกรรม ระบบประตูอัตโนมัติ และตู้คอลโทรลต่างๆ

1 2 3
 • บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจการนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าประเภท จารบี น้ำมันหล่อลื่น สเปย์
  สารเคมี และสินค้าอื่นๆ (สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ยา และอุตสาหกรรมทั่วไป)
  รวมถึงงานด้านการติดตั้งและซ่อมแซม ออฟฟิตสำเร็จรูป ห้องเย็น ห้องคลีนรูม ห้องปลอดเชื้อแบบครบวงจร
  โซล่าเซลล์  HVAC System (ระบบปรับอากาศ) พื้นอุตสาหกรรม ระบบประตูอัตโนมัติ และตู้คอลโทรลต่างๆ

 • บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจการนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าประเภท จารบี น้ำมันหล่อลื่น สเปย์
  สารเคมี และสินค้าอื่นๆ (สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ยา และอุตสาหกรรมทั่วไป)
  รวมถึงงานด้านการติดตั้งและซ่อมแซม ออฟฟิตสำเร็จรูป ห้องเย็น ห้องคลีนรูม ห้องปลอดเชื้อแบบครบวงจร
  โซล่าเซลล์  HVAC System (ระบบปรับอากาศ) พื้นอุตสาหกรรม ระบบประตูอัตโนมัติ และตู้คอลโทรลต่างๆ

 • บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจการนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าประเภท จารบี น้ำมันหล่อลื่น สเปย์
  สารเคมี และสินค้าอื่นๆ (สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ยา และอุตสาหกรรมทั่วไป)
  รวมถึงงานด้านการติดตั้งและซ่อมแซม ออฟฟิตสำเร็จรูป ห้องเย็น ห้องคลีนรูม ห้องปลอดเชื้อแบบครบวงจร
  โซล่าเซลล์  HVAC System (ระบบปรับอากาศ) พื้นอุตสาหกรรม ระบบประตูอัตโนมัติ และตู้คอลโทรลต่างๆ

1 2 3
 • บริษัทฯ ได้ดําเนินกิจการนําเข้าและจัดจําหน่ายสินค้า ประเภทสารหล่อลื่นอุตสาหกรรม   (จารบี น้ำมันหล่อลื่น สเปย์ และน้ำยาล้างสิ่งสกปรก) และสินค้าอื่นๆ สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ยา และทั่วไป
 • บริษัทฯ ยังมีงานประเภท Service ของระบบต่างๆในอุตสาหกรรม 
 • ISO Wall  - ห้องคลีนรูม, ห้องเย็น, ห้องแช่, ห้องไลน์การผลิต, ห้องเก็บสินค้า, ห้องกันไฟ และอื่นๆที่เกียวข้อง ผ่านมาตรฐาน GMP, HACCP, PIC/S
 • HVAC System (ระบบปรับอากาศ) – Ventilation system (ระบบระบายอากาศ), Air condition (ระบบทำความเย็นทุกประเภท), Chiller (ชิลเลอร์) , Air cooler (เครื่องทำความเย็นห้องเย็น)
 • Electric – Solar cell, ระบบไฟ lighting, งานติดตั้ง/ซ่อมแซม Motor, ตู้คอลโทรลต่างๆ, ระบบประตูอัตโนมัติ
 • Floor – พื้นอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น พื้น PU, Epoxy etc.
 • อื่นๆ 

การบริการ

Introducing an awesome new way to buy

ผลงานของเรา

บริษัท เอ็มอีเอสอี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
MESE INTERGROUP CO., LTD.
ช่องทางการติดต่อ

เบอร์มือถือ : 06-4624-6841 , 06-2919-1423

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2082-4265

ส่งแฟกซ์ : 0-2082-4265

Email : Sales@meseintergroup.com

สถานที่ตั้ง

30/35 หมู่ที่ 12 ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Social media
พูดคุย-สอบถาม คลิก